Budsjettkutt for Åna fengsel

Innholdet i soningen ved Åna fengsel kan bli rammet av et budsjettkutt på om lag 1,5 millioner kroner for neste år.