Vil ha tilbake sjefen sin

— Dette er ingen profesjonskamp, sier samtlige avdelingssykepleiereved Kirurgisk-ortopedisk klinikk.