Mye spenstig

Ellinor Bryne, leder for Oppvekst i Stavanger, føler seg fremmed for utsagn om at kommunen er blitt Høyres utstillingsvindu. Men hun er helt enig i at Stavanger på mange måter er en foregangsby når det gjelder skole.