1,7 millioner til LHL

5 millioner kroner av overskuddet fra Exstra-trekningene kommer frivillige organisasjoner i Rogaland til gode.