Næringslivet inn i fjellet

For å spare dyrket mark, vil bøndene flytte næringslivet inn i sentrumsnære fjellhaller.