Valg-rundskriv dagen derpå

Valget ble avholdt 15. september. Først dagen etter sendte departementet ut en veiledning.