Opning til hausten

Kleppetunet vert teke i bruk rom for rom. Offisiell opning vert det først til hausten.