«Spønekrise» i staller og fjøs

Mangel på kuttespon til strø har gjort reinholdet vanskeligere i en del staller og fjøs de siste månedene. Problemet kan gjenoppstå til høsten.