Stortinget set fortgang i Ryfast

Fastlandssambandet Ryfast mellom Stavanger og Strand kan få grøntlys av Samferdselsdepartementet og Stortinget fleire år førRegjeringa la opp til.