Ukjente fylkespolitikere

Hvem er fylkespolitikerne? Hva driver de med? Og hva synes du om atde koster skattebetalerne 20 millioner kroner i året?