Fylkesmannen mener Gjesdal må ta vare på friluftslivet

Fylkesmannen vil ikke godta at det legges ut boligfelt helt inntil Figgjoelva slik Gjesdal kommune ønsker. Hensynet til grønt— sonene må ivaretas.