- Nok flyktninger i år

Ordførere i Rogaland mener kommunene jobber så raskt som mulig med å bosette flyktninger fra asylmottakene.