- Ingen avtale er i boks

Kultursjefen i Klepp, Kåre Strand, sier det er riktig at kommunen ikke har gjort noen avtale med Christian Bjelland om Nordsjøruta over hans eiendom.