Vurderer salg av «arvesølvet»

Heller yte gode tjenester til innbyggerne enn å eie energiselskap,sier rådmann Karl Johan Olsen i Eigersund.