Gift frå tidligare år

— Nokre vil gjera det folk har gjort med havet frå uminnelege tider: Lukka augo, slenga skiten frå seg, og håpa at det skal gå bra. Tilstanden her er langt frå dei verste, og Stavanger fekk heller ikkje statlege midlar til pilotprosjekta som er sett i gang langs kysten. Tilhøva i Kristiansand hamn er mykje verre enn her, seier avdelingsingeniør Kjersti Myhre ved Fylkesmannen i Rogaland.