Fiskedød i Time-vann

Ørret og sik strøk med i Mosvatnet i Time sist uke, uten at kommunen kjenner årsaken.