Positiv førstelagmann

Førstelagmann Arne Fanebust i Gulating er positiv til forslaget om å opprette et stort statsadvokatkontor i Bergen.