Sentrum sier nei til Jåttå

De tre sentrumspartiene Sp, Venstre og KrF går samlet inn for ålegge Forsvarets nye fellesoperative hovedkvarter til Reitan vedBodø. Dermed går de i likhet med Frp og SV mot å legge det nyehovedkvarteret til Jåttå, slik Regjeringen vil.