Arbeidsgiveravgift tema i tingretten

Arbeidsgiveravgift eller ikke. Det strides Misjonsselskapet og staten om i Stavanger tingrett. For NMS handler det om 2,5 millioner kroner årlig.