• Reid Skjærpe, til venstre, Tarald Gudmestad og Henning Hansen viser fram meieritanken som er brukt for å gjenskape australsk sorpe til pumpetestene i fabrikkhallen på Bryne. Geir Sveen

Aarbakke hopper inn i Australia, ser milliardmarked for ny Bryne-pumpe

Spenningen er skyhøy. En ny Bryne-pumpe er klar for noen av verdens verste gassbrønner. Lykkes den der, venter resten av verden.