• Bystyret i Sandnes har bedt om avklaring på om en settesfylkesmann bør behandle grensejusteringssaken i Forsand. Her fra møte i Fellesnemnda tidligere i år. Pål Christensen

Fylkesmannen erklærer seg habil

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa ser ikke at hun er inhabil i forbindelse med saken om grensejustering i Forsand.