• Daniel Danielsen forteller at Sirdalsvatnet er perfekt for oppdrett med store dybder og mye understrøm. Arnt Olav Klippenberg
    Galleri

To vann i Dalane kan få produksjon av ørret

Norsk Ørret AS har fått med seg egersunderne Hans Kristian Mong og Frode Teigen. Merdene er allerede på plass i Sirdalsvatnet. Nå er drømmen å få til noe tilsvarende i Nodlandsvatnet og Lundevatnet.