Fylkesordfører og ordførerne på Nord-Jæren ber om oppklaringsmøte med samferdselsministeren

«I lys av uttalelsene fra statsråd Ketil Solvik-Olsen knyttet til bompengesatser og -struktur ber vi nå om et oppklarende møte med statsråden.»

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal(KrF), fra venstre, Sola-ordfører Ole Ueland (H), Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) og Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap). (Arkivfoto)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Dette skriver Solveig Ege Tengesdal (fylkesordfører), Stanley Wirak (ordfører Sandnes), Ole Ueland (ordfører Sola), Christine Sagen Helgø (ordfører Stavanger) og Kristine Enger (ordfører Randaberg) i en pressemelding som ble sendt ut fredag kveld.

De melder at det nå, i henhold til inngått Byvekstavtale som ble godkjent og signert av Regjeringen i september 2017, pågår reforhandlinger med mål om bedre økonomiske rammevilkår og også klargjøring av ansvar for kostnadsoverskridelser.

Innholdet forberedes av lokale parter og neste forhandlingsmøte er avtalt til 30. august.

«Stortingsproposisjonen sammen med gjeldende Byvekstavtale er grunnlaget for og rammene for den nye bompengeinnkrevingen som trer i kraft fra 1.10.18. Arbeidet med reforhandling, som vil pågå utover høst/vinter, vil ikke påvirke oppstart av ny bompengeinnkreving. Endringer av gjeldende avtale vil innarbeides etter reforhandling», heter det i pressemeldingen, som avsluttes med en oppfordring til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen:

«I lys av uttalelsene fra statsråd Ketil Solvik-Olsen knyttet til bompengesatser og -struktur ber vi nå om et oppklarende møte med statsråden.»

Statsråden har nylig gitt beskjed om at han ikke skal stoppe de lokalpolitikerne som ønsker å gjøre endringer i bompakken.

Publisert: