• Thor Magne Seland (H) ga klar beskjed fra talerstolen om hva han mente om behandlingen av kommuneplanen. Bildet er fra et tidligere møte. Pål Christensen

Amper behandling av kommuneplanen

SANDNES: Det ble til tider ampert da bystyret skulle vedta forslag til ny kommuneplan. Høyre beskyldte posisjonen for å befinne seg på en annen planet, mens KrF aldri før hadde opplevd en mer rotete behandling av en kommuneplan.