• Stavanger kommune gravde i juni opp et parti i Nymansveien på Storhaug for å fikse vannlekkasje. Jonas Haarr Friestad

Vannrørene i Stavanger lekker fem ganger så mye som i Klepp.

Mens kommunene i sørfylket har vanningsforbud, lekker det samtidig ut millioner av kubikkmeter vann fra utette rør.