• Både fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) og varaordfører Marianne Chesak (Ap) går for en ny periode i fylkespolitikken. Fylkesrådmann Trond Nerdal går imidlertid av med pensjon i desember. Ove Heimsvik

Ege Tengesdal: Ja, det har vært krevende

Det betyr at det er stor oppslutning om meg som førstekandidat i partiet. Det gir motivasjon og trygghet til å stå på videre for KrF. Det er utrolig mye spennende som skjer, slett ikke bare Bymiljøpakken, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal som går for fire nye år.