• Bryne Bil og MC skole er en av kjøreskolene som har sett seg nødt til å sette opp prisen på kjøretimene etter at bomringene åpnet 1. oktober. Her ved daglig leder Jan Terje Wilhelmsen og elev Amalie Restad Olsson. Fredrik Refvem

Bomringene gjør det dyrere å ta lappen

Flere kjørerskoler i distriktet setter opp prisen for en kjøretime med mellom 25 og 30 kroner etter at de nye bomringene åpnet 1. oktober.