Aftenbladet publiserer 6000 utbetalinger fra Dale-systemet

Fra i dag er det mulig for alle å undersøke hvor det ble av pengene på Dale. Aftenbladet har digitalisert tusenvis av fakturaer og gjort utbetalingene fra 2011 og frem til februar 2016 tilgjengelige for leserne i en søkbar database.

Flere esker med fakturaer og andre utbetalinger fra Dale-systemet er nå tilgjengelig i en søkbar database.
 • Tarald Aano
  Tarald Aano
  Redaktør
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

– Datastøttet journalistikk gjør at det blir stadig vanligere å gi leserne tilgang til det åpne kildematerialet til journalistene. Derfor legger Aftenbladet nå ut en database der leserne selv kan søke seg gjennom inntil 6000 fakturaer, reiseregninger og refusjoner fra Dale. Dette er en helt naturlig åpenhet fra vår side, sier sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, Lars Helle.

Dale-utbetalingene: Søk i databasen

Innsyn i januar i fjor

Hvor ble det av alle pengene fylkeskommunen brukte på Dale?

Hvem fikk avtalene og kontraktene, hvem leverte varer og tjenester til selskapet? Det var noen av spørsmålene Aftenbladet ønsket svar på da avisen 18. januar i fjor søkte innsyn i Dalepapirene hos Rogaland fylkeskommune.

Journalist Elisabeth Risa har jobbet med å undersøke hvor det ble av alle pengene på Dale.

– I den første innsynsbegjæringen ba vi om innsyn i alt som dreide seg om pengebruken på Dale, samt tilgjengelige møtereferater, reiseregninger, saksinnstillinger og styrepapirer, sier journalist Elisabeth Risa, hun har jobbet med prosjektet siden januar i fjor.

Blant annet ble det avdekket at en ansatt på Dale bodde i Brussel, men pendlet til Stavanger og bodde fast på Radison Blu i Løkkeveien.

25. januar 2016 innvilget fylkesrådmann Trond Nerdal Aftenbladet fullt innsyn.

– I første omgang medførte det at vi fikk oversendt 457 fakturaer fra Rogaland fylkeskommune (ROGFK). Dette var regninger det fylkeskommunale aksjeselskapet Dale Eiendomsutvikling AS videresendte til fylkeskommunen mellom 2010 og 2014 – og som dannet grunnlaget for utbetalinger av 30,9 millioner kroner fra fylket til Dale. I tillegg overførte fylket månedlig penger til lønn for ansatte på Dale basert på hvor mye de ansatte jobbet med utvikling, forklarer Risa.

På Dale har det i løpet av årene også vært betydelige leieinntekter, også disse pengene er brukt opp.

Men på Dale har det i løpet av årene også vært betydelige leieinntekter, også disse pengene er brukt opp. I disse permene på Dale fant vi ytterligere flere tusen utbetalinger fra Dale Eiendomsutvikling AS.

– Vi ønsket også å følge disse pengene. 7. mars 2016 sendte vi derfor en ny innsynsbegjæring. Nå ba vi om tilgang til alle de resterende fakturaene som sto ute på Dale. Her fant vi 36 nye permer med fakturaer og refusjoner fra årene 2011. I gjennomsnitt inneholdt hver perm mellom 150 og 200 bilag, sier Risa.

Ved å se utbetalingene i en strukturert sammenheng, kunne Aftenbladet avdekke at selskapet ikke hadde fulgt sine egne regler for anbud.

Til sammen i alle disse permene ble det kartlagt utbetalinger på 99,5 millioner kroner til over 500 forskjellige mottakere. Dette er utbetalinger fra slutten av 2010 til og med februar 2016. Beløpet inkluderer verken lønn eller styrehonorar i perioden.

Å fortelle historier med datakilder

Alle fakturaene Aftenbladet fikk tilgang fra 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og begynnelsen av 2016 ble systematisk ført opp i Excel.

– Vi sorterte på fakturanummer, betalt av, betalt til, fakturadato, forfallsdato, produktbeskrivelse, beløp, type, kontoplan, prosjekt og hendelse. Deretter har vi vurdert hver utbetaling og kategorisert disse under hver sin «type» som for eksempel advokat, konsulent, reparasjoner og vedlikehold, sier Risa, og følger opp:

– Slik fikk vi et datasett som kunne danne grunnlag for tabeller, grafiske fremstillinger, analyser og sorteringer – for så å danne utgangspunkt for journalistikk. For eksempel kunne vi se at 2013 var det travleste året på Dale, over 1661 utbetalinger skjer bare dette året – regninger og utbetalinger til mer enn 27,9 millioner kroner.

Fortsatt pengebruk etter vedtak om salg

– Men vi kunne også, på detaljnivå, se hvordan aktiviteten og pengebruken fortsatte ut i 2014, 2015 og 2016. Altså lenge etter at det var godt kjent – og vedtatt - at fylkeskommunen skulle kvitte seg med eiendommen, sier Elisabeth Risa, og viser til følgende grafikk som illustrerer utbetalinger på 17,6 millioner kroner fra selskapet bare i 2014.

Nå kan alle kontrollere

– Det er viktig for oss å kommunisere at denne databasen ikke er laget for å rekonstruere regnskapene på Dale, men gi en oversikt over hvor pengene har gått. Vi har også vært interessert i å finne ut hvem som godkjente pengebruken – altså hvem attesterte for utgiftene.

Vi har derfor ført opp hvem som har attestert utbetalingene, sier Risa.

Sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad sier at publiseringen av utbetalingene på Dale er en helt naturlig åpenhet fra Aftenbladets side.

Nå kan du søke i Dale-utbetalingene fra slutten av 2010 til februar 2016 - i alt 99,5 millioner kroner.

Dale-utbetalingene: Søk i databasen

– Med dette setter vi også leserne bedre i stand til å kontrollere vårt arbeid. I tillegg kan hver og en på egen hånd gjøre seg opp en mening om Dalesaken. Det er ikke sånn at hver eneste regning er kontroversiell eller unødvendig, men dette gir leserne et tydeligere innblikk i driften og hver enkelt kan selv gjøre seg opp en mening om hva som er rimelig, sier Lars Helle.

UiS-professor om Dale-saken: – Styremedlemmer har et selvstendig ansvar for å ha tilstrekkelig kompetanse

Publisert:

Luftslottet Dale

 1. Dale-saken to år etter

 2. Opprørt Tom Tvedt sa opp Dale-verv i protest

 3. – Fylkeskommunen må bli en proffere selskapseier

 4. Fylkeskommunen – en passiv og uinteressert eier

 5. Her bommet Rogaland fylkeskommune

 6. Dale-saken: Ny gransking vedtatt – uten debatt

 1. Luftslottet Dale
 2. Dale
 3. Journalistikk
 4. Lars Helle
 5. Rogaland fylkeskommune