Sykkelbyen Sandnes har druknet i biler

72 av 100 reiser i Sandnes skjer med bil. En ny transportplan skal få folk til å gå, sykle og reise mer kollektivt. Det betyr fornyet satsing på sykkelbyen Sandnes.

Publisert: Publisert:

Bare 5 av 100 reiser i Sandnes skjer med sykkel. Erlend Kristensen fra Miljøpartiet De Grønne bruker en rask elsykkel som gir drahjelp opptil 45 kilometer i timen og er registrert som moped. Foto: Kristian Jacobsen

 • Ola Fintland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Sykkelbyen Sandnes har nok druknet litt i biler, sier ordfører Stanley Wirak (Ap). Selv går ordføreren foran med et godt eksempel ved å gå fra leiligheten innerst i Gandsfjorden til jobben på rådhuset.

– Det passer godt for meg å gå til jobb, og jeg tar gjerne toget til møter i Stavanger. Men jeg vil ikke framstå som noen helgen og bruker bilen når jeg trenger den, sier Wirak. Han mener at folk velger det som er mest effektivt, og da vinner ofte bilen.

– Vi må jobbe for å få et så godt tilbud at folk velger andre alternativer enn bilen. Det handler mye om framkommelighet og tilrettelegging, sier Wirak. Han tror at flere boliger og arbeidsplasser i sentrum vil gjøre det lettere å velge andre alternativer enn bilen.

Les også

Rekordmange spiste for hundrelappen i Sandnes

Les også

Sykler til jobb hver dag

Sykkelbyen skal fornyes

Selv om Sandnes liker å kalles seg for sykkelbyen, har ikke sykkelandelen i byen økt målt mot andre transportmidler i perioden 1998 til 2014. Sykkelfabrikken i byen er for lengst lagt ned, og andelen som bruker kollektivtransport er svært lav sammenlignet med andre store norske byer. Til sammen står sykling og kollektivreiser bare for 11 av 100 reiser i Sandnes, mens bilen står for 72 av 100 reiser.

– Med så stor bilandel som vi har i Sandnes, er det et kjempepotensial for å få flere til å sykle, gå og reise kollektivt med å gjøre de rette grepene. Det bør være en del lav frukt å plukke, sier Thor Magne Seland (H).

Han mener det er et paradoks at folk setter seg i bilen for å kjøre til treningssenter for å sykle inne, men erkjenner at det ikke alltid er like praktisk og fristende å gå eller sykle i vind og regn. Likevel har andre norske byer som Trondheim lykkes langt bedre. Der er bilandelen bare 50 prosent, og det er dobbelt så mange som sykler og tar kollektivtransport.

– Trondheim bør være et forbilde. De har klart å få flere til å gå og reise kollektivt på ganske kort tid, og de har ikke bedre vær enn vi har, sier Knut Reier Indrebø (KrF).

En av hovedstrategiene i en helt ny transport- og mobilitetsplan er å fornye satsingen på sykkelbyen Sandnes. Det betyr en mer konkret handlingsplan der sykkelnettet skal kartlegges for å identifisere mangler, standarden skal heves og merking og skilting skal bli bedre. Sykkelparkering og lademuligheter for elsykkel skal også utredes nærmere.

– Vi må legge mer vekt på å få en sammenheng i sykkelrutene, sier Martin S. Håland (Sp). Han mener at den høye bilandelen i Sandnes er et uttrykk både for geografien og de vanene folk har.

Nullvekst i biltrafikken

Rådmannen vil vurdere reduksjon i parkering og høyere og mer differensiert parkeringstakster i sentrum, samt å stenge av enkelte sentrumsgater for biltrafikk. Andre aktuelle grep er flere arbeidsplasser i sentrum der kollektivtilbudet er mest tilgjengelig og fortetting av boliger langs kollektivaksene er andre. Det skal også jobbes med holdninger og motivasjon.

– Vi har mye å hente på sykkelbyen Sandnes, og mye må gjøres dersom vi skal holde sykkelbyfanen høyt. Du kommer deg fort inn til sentrum på sykkel, men du kommer deg ikke sømløst gjennom sentrum, sier Seland.

Et av hovedmålene i den nye transport- og mobilitetsplanen er nullvekst i biltrafikken fram til 2030. Det vil si at antall personbilreiser ikke skal økes fra nivået i 2012. For Sandnes utgjør dette 136.000 bilreiser per dag i personbil. Målet er å fordoble både sykkelandelen og kollektivtransporten til henholdsvis 10 og 12 prosent innen 2030. I tillegg skal andelen til fots øke.

13. mars skal den nye planen opp i bystyret før den skal ut på høring.

– De grepene vi gjør nå får store konsekvenser for Sandnes i et langt perspektiv, og vi vil gjerne ha debatt og innspill om dette, sier Seland.

Publisert:

Les også

 1. Krisepenger skal rydde opp i parkeringskaos

Mest lest akkurat nå

 1. Gunnar Eiterjord slutter som sjef for Rogfast

 2. Folk på byen har allerede endret drikkevaner

 3. Her blir det nytt kjøpesenter og sykehus

 4. Leteaksjon etter mann (63)

 5. Sjekk alle tiltakene: Innfører forbud mot skjenking av alkohol etter midnatt

 6. Mann koronasmittet i Sola

 1. Kollektivtransport
 2. Sykkel
 3. Bilfritt sentrum
 4. Thor Magne Seland
 5. Parkering