Regjeringen om Rogfast: Stor usikkerhet om kostnad, vesentlig høyere bompriser

Rogfast har et takstnivå langt høyere enn andre bompengeprosjekter regjeringen har erfaring med, men samferdselsministeren poengterer at regjeringen nå kutter takstene.

Ketil Solvik-Olsen (Frp) har nå levert Rogfast-forslaget til Stortinget.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Stortingsproposisjonen var lovet i fjor, men kom først 5. april, samtidig med Nasjonal transportplan.

Les deg opp på hva som går til Rogaland her.

Regjeringen innrømmer nå i utbyggings- og finansieringsopplegget for E39 Rogfast at:

 • Det er knyttet større usikkerhet til kostnadene ved Rogfast enn det som er vanlig.
 • Takstnivået er vesentlig høyere enn det regjeringen har erfaring med fra andre bompengeprosjekt.
 • Det er knyttet større usikkerhet til trafikktallene og nivået på bompengeinntektene enn det som er vanlig.
 • På grunn av usikkerheten knyttet til finansieringen av Rogfast, er det lagt opp til at statens andel kan økes med inntil 1,3 milliarder «dersom økonomien i prosjekter svikter».
 • Tidspunkt for anleggsstart er avhengig av tidspunktet for avklaringer i ellevill ekspropriasjonsstrid i Mekjarvik samt plastproblematikken. Det legges opp til anleggsstart ved årsskiftet 2017–2018, eventuelt tidlig i 2018, og trafikkåpning i 2025/2026.
Les også

Regjeringen leverer Rogfast med bompengekutt

Les også

Ketil Solvik-Olsen (Frp) får klarsignal i Rogfast-strid

Les også

Advokat kaller Rogfast-strid «bortimot parodisk»

Når kan nødvendig forbindelse realiseres?

Det kan også stilles spørsmål rundt strekningen mellom Rogfast og Eiganestunnelen.

E39 Smiene-Harestad, som også ligger i Bypakke Nord-Jæren, må nemlig stå klart før åpning av Rogfast. Men i NTP-forslaget ligger prosjektet inne med statlige midler på 1,35 milliarder først i siste seksårsperiode - altså fra 2024 til 2029.

Potensielt vil staten derfor bla opp penger først etter antatt Rogfast-åpning. Resten, 1,95 milliarder, skal i hovedsak finansieres av bompenger for denne etappen.

– Både E39 Hove-Ålgård og E39 Smiene-Harestad er utbygginger som ligger inn i gjeldende NTP. Nå er begge skjøvet på nok en gang med at statlige midler først kommer i neste periode. Det er ikke bra, og vi må forvente at det finnes alternative løsninger for å få snarlig igangsettelse av disse. Begge er viktige prosjekter for trafikkavviklingen i Sør-fylket, og henger sammen med det store E39-prosjektet.

Ifølge Tor Geir Espedal, som er prosjektleder både for Rogfast og Smiene-Harestad, regner Statens vegvesen med maksimalt tre års byggetid for Smiene-Harestad.

– Vi må i gang senest i 2022 for å få arbeidet klart til Rogfast står ferdig.

– Er det slik at det ikke trenger å være dramatisk at de statlige pengene er lagt inn i siste NTP-periode?

– Det skal ikke være fullfinansiert av staten, og jeg regner med at det vil være bompenger tilgjengelig for at vi kan starte opp. Det er sånn det er med bompengeprosjekter. Det går an å ta låneopptak, som da vil inngå i den totale finansieringspakken, sier han.

Espedal knytter den skisserte Rogfast-usikkerheten generelt i hovedsak til at det er så langt fram og at byggetiden er lang.

- KS2 (kvalitetssikringsregimet) anslo betydelig mer usikkerhet enn det Statens vegvesen har lagt til grunn.

- Må plastproblematikken være avklart før anbud kan sendes ut?

- Akkurat nå klarer vi ikke å innfri vilkårene for tillatelsen, så vi må få en avklaring på det. Jeg tror ikke vi kan sende ut noe før det er avklart. Ekspropriasjonssakene ble sendt til klagebehandling for en god stund siden, så der trenger det ikke å gå så lang tid før det kommer en avklaring, men jeg tror heller det er plastsaken som kan være litt problematisk å håndtere, sier Espedal.

Takst: 350 kroner

Opp til en fastsatt kostnadsramme vil brøken statlige penger/bompenger stå ved lag for eventuelle kostnadsøkninger utover prisstigning. Så gjenstår det å se dersom en eventuell kostnadsøkning sprenger planlagte rammer.

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med forslag om økt statlig ramme dersom økonomien i prosjektet svikter.

Eventuell økning av statlig bidrag skal vurderes første gang ett år etter trafikkåpning. Takstøkning eller forlenget innkrevingsperiode er først aktuelt etter at det statlige bidrag er økt med inntil 1,3 milliarder. Samferdselsdepartementet poengterer at dette blant annet vil redusere risikoen knyttet til den fylkeskommunale garantien.

Døren var egentlig lukket for en ny tilskuddsordning for takstkutt på minst 10 prosent i bompengeprosjekt utenfor byområdene for Rogfast. Kriteriet var at dette skulle gjelde prosjekt som ble lagt fram for Stortinget innen 2016. Siden framleggelsen av Rogfast ble forsinket, legger Samferdselsdepartementet derfor opp til at det likevel kan søkes om å la Rogfast få tilgang på ordningen. Ved et kutt på 10 prosent, betyr det en takst på 315 kroner for lette kjøretøy.

Finansieringsplanen for E39 Rogfast viser at det av en totalsum på 16,81 mrd. er det lagt opp til 13,21 mrd. i bompenger og 3,6 mrd. i statlige midler. Det gir en bompengeandel på 78,6 prosent.

Det er foreløpig lagt til grunn følgende takster for lette (til og med 3,5 tonn) kjøretøy og tunge (over 3,5 tonn) kjøretøy på henholdsvis 350 og 1050 kroner.

Les også

 1. Vegvesenet jakter på plastfrie skyteledninger til Rogfast

Publisert:
 1. E39
 2. Samferdselsdepartementet

Mest lest akkurat nå

 1. Den mest kunnskapsrike vi kjente

 2. Energisjokket: 7–8 tomatbønder gir opp – andre bytter til fyring med propan

 3. Elsparke­syklist døde etter ulykke – navnet er frigitt

 4. Lillebror er sjefen over storebror: – Jeg får skylden om ting går til helsike

 5. Nå skal foreldrene til Vegard få si sin mening

 6. Lugar med balkong er ikke nok. Flere stiller krav om hva som skjer under dekk