Kritikk mot Stortingets E 39-grep til Ålgård: - Dette er bare juks

– Triks i ludo, sier Geir Pollestad (Sp) om «framskynding» av E 39 Ålgård-Hove ved hjelp av bompenger.

Publisert: Publisert:

Geir Pollestad (Sp) mener stortingsflertallet burde ha bladd opp hvis de mente alvor med å realisere Ålgård-Hove-utbyggingen tidligere. Senterpartiet øremerker ifølge Pollestad 500 millioner kroner i statlige midler for å få en kjappere oppstart. Foto: TERJE PEDERSEN / NTB scanpix

 • Geir Søndeland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Stortingsflertallet hoster ikke opp mer statlige penger, men peker på en løsning for å få fortgang på bygging av firefelts motorvei på E 39 fra Hove til Sandnes.

Løsningen er å gi anledning til bompengefinansiert låneopptak en gang fra 2018 til 2023.

– Høyre, Frp, KrF og Venstre tror de kan løse alle problemer med bompenger. Dette er bare juks. Triks i ludo, sier næringskomitéleder Pollestad på Stortinget.

– Først utsetter regjeringen E 39 Ålgård-Hove. Så later de som om de framskynder etappen. Nå får bilistene regningen for det, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Kritikken kommer etter at stortingsflertallet mandag presenterte stortingsinnstillingen som gjør at E 39-etappen kan realiseres tidligere enn det ny Nasjonal transportplan (NTP) i vår la opp til.

– Jeg frykter jo at dette er et narrespill, sier Tvedt Solberg.

– Hvis Roy Steffensen (Frp) er så opptatt av å bygge E 39, hvorfor ikke da bare sette av penger til det? spør Tvedt Solberg.

Les også

Stortinget vil framskynde E39 Ålgård-Hove og E134 Haukeli

Utsatt? Framskyndet? Begge deler?

Da forslag til ny NTP ble lagt fram i vår, lå det statlige penger til strekningen inne først i 2024–2029, mens gjeldende NTP hadde statlige penger til etappen fra 2018–2023.

Utsettelsen utløste et større press mot Stortinget for en kjappere realisering.

Løsningen er altså grønt lys «til forskuttering/låneopptak til prosjektet allerede i første planperiode», ifølge teksten Aftenbladet ble tildelt av Roy Steffensen (Frp).

Det betyr klarsignal til bompengefinansiert låneopptak for byggestart av Hove-Ålgård en gang mellom 2018 og 2024. Stortingsflertallet flytter altså ikke på statlige penger eller øker den statlige pengepotten.

Olaug Bollestad (KrF) mener raskere realisering av etappen ikke ville vært mulig uten «avklaringen» fra Stortinget mandag, men både Roy Steffensen (Frp) og Stanley Wirak (Ap) mener at dette var mulig å gjøre også uten flertallsinnstillingen fra Stortinget.

Problemet for Wirak og de andre ordførerne på Nord-Jæren jobber med prioritering av bompengebruken lokalt, er at det ikke vil bli nok bompengeinntekter tilgjengelig til å dekke kostnaden av alle prosjektene som per nå er lagt inn i bypakken.

Skal noe framskyndes, må noe annet i utgangspunktet droppes eller utsettes. Det går også an å se for seg å gjøre mer samtidig - uten å utsette noe - gjennom økte lån, men dermed også behov for mer bompenger, i form av økte satser eller lenger innkrevingsperiode, for å betjene lån og renter.

I tillegg har det blitt avdekket budsjettsprekk i flere prosjekter allerede, selv om bompengeinnkrevingen først starter om et drøyt år.

Både bussveien og sykkelstamveien har i dag høyere prioritering enn E 39 Hove-Ålgård.

– Oppskrift på byggestart i 2023

Senterpartiet øremerker nå 500 millioner kroner i statlige midler til strekningen i første seksårsperiode, 2018–2023, ifølge Geir Pollestad (Sp).

Stortinget fatter vedtak om ny NTP i neste uke.

– Vi legger opp til å starte så kjapt som mulig, mens stortingsflertallet nå legger opp til et opphold i byggingen. Det er et klart brudd på løftet om en sammenhengende og så rask som mulig utbygging av motorvei fra Sandved til Ålgård, sier Pollestad.

– Jeg er overrasket over Frp som skal løse alt med å pøse på med bompenger. Hvis det hadde vært en reell vilje om å realisere dette tidligere, hadde de jo lagt inn statlige midler slik som vi gjorde i regjering, sier næringskomitélederen.

– Summen av prosjektene som skal framskyndes med bompenger og som kommer til betaling for staten, blir stor. I realiteten får du da en lav prioritering, fordi prosjektet må få statlig godkjenning før det kan settes i gang, sier han.

– Nettopp derfor flytter vi 500 millioner kroner til første periode. Det er det eneste rette nå. Veien er jo under bygging nå, og da må vi sette i gang for å kunne fortsette byggingen av neste etappe. Det lukter veldig 2023 av forslaget til Frp, Høyre, KrF og Venstre, sier han.

Realisering av E39-utbygging videre til Ålgård fra Hove i Sandnes er en viktig sak både for Stanley Wirak (t.v.) og Pål Morten Borgli. Sistnevnte har flagget at han er villig til å nedprioritere sykkelstamvei til fordel for motorveietappen. Foto: Jarle Aasland

– Alles kamp mot alle

– Det er jo ingen nyhet at vi kan låne penger. Vi vet jo det, og da øker jo bare gjelden og behovet for enda mer bompenger for å dekke den, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap).

– Dette er ren sminke og kosmetikk. Regjeringen har utsatt dette. Selvfølgelig kan vi låne penger, men vi trenger «cash», sier Wirak, som mener forutsetninger fra gjeldende NTP er brutt.

Sandnes-varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) er blant dem som er villige til å droppe sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes til fordel for realisering av E 39 Hove-Ålgård.

Dette er bare noen av prosjektene i Bypakke Nord-Jæren. Oppdatering av planen som definerer hvilke prosjekter i bypakken som skal realiseres først, starter for alvor etter sommerferien.

– Ja, og dette gjør arbeidet ikke lettere. Hele veien er det vi lokalt som framstilles som om vi ønsker bompenger. Det er grenser for hva vi klarer å håndtere av lån.

– Dingler sykkelstamveien i en tynn tråd nå?

– Her er det alles kamp mot alle. Det er jo ikke bare Ålgård-Hove som trenger penger. Ta for eksempel E 39 Smiene-Harestad eller sykkelstamveien som nå er satt i spill. Vi vet jo ikke om det kommer øremerkede penger fra staten til sykkelstamveien, selv om vi har lagt til grunn 100 prosent statlig finansiering av den. Nå er penger til sykkelstamveier lagt inn i en nasjonal pott der alle storbyene kan konkurrere om pengene. Da endrer fort forutsetningene seg. Nå må det bli en diskusjon i styringsgruppen om prioriteringene fram til nå skal ligge fast.

– Er det ditt inntrykk at flere kjemper hardere for å realisere E 39 Ålgård-Hove enn sykkelstamveien?

– Ja, jeg tror det. Men sykkelstamveien ble aldri satt opp mot veiprosjekter i og med at sykkelstamveien var forutsatt 100 prosent statlig finansiert, sier Wirak.

Småirritert ordfører

Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø (Ap) er glad for at det kan bli tidligere oppstart, men liker ikke at løsningen er bompenger og å «skyve regningen i enda større grad over på bilistene», ifølge Fjeldsbø.

– Det ser nå mulig ut med oppstart i 2019, men jeg blir litt irritert av å framstille dette som en veldig seier. Fire felt til Ålgård lå inne i gjeldende NTP, men ble så utsatt i seks år i forslaget til ny NTP av regjeringen, sier han.

– Nå får vi muligheten til å ta opp lån, pådra oss renter og skyve det i større grad over på bilistene. Frp-regjeringen legger opp til at bilistene gjennom bompenger redder regjeringen ut av situasjonen nå. Alt ville vært så mye lettere om de statlige pengene kom fra 2018 av. Nå gjør regjeringen det vanskeligere, sier han.

Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø (Ap). Foto: Torstein Lillevik

Fylkesordfører: - Viktig avklaring

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) mener Stortinget nå har sørget for en mulighet for å komme i gang tidligere.

– Dette er en viktig avklaring. Ved å få klarsignal til tidligere oppstart, kan vi få avklart hvilke kostnader det faktisk er snakk om og som vil påløpe senere i NTP-perioden, sier Tengesdal.

Hun viser blant annet til formuleringer om E 39 Hove-Ålgård i byvekstavtalen mellom Nord-Jæren og staten.

Her heter det at kostnaden er antatt å bli 3,55 milliarder kroner. Reguleringsplanoppstart ble varslet 8. februar i år, og kvalitetssikring (KS2) vil bli gjennomført når reguleringsplan og tilhørende kostnadsanslag foreligger.

Nord-Jæren-alliansen viser også til at endelig statlig bidrag skal fastsettes etter at KS2 er gjennomført, og slår fast at de vil arbeide for å få gjennomført E 39 Hove – Ålgård med oppstart i 2019.

Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg viser i avtalen til at fylkestinget i 2014 forutsatte at staten selv må betale for kostnadsøkninger som følge av økte krav til statlige veier.

– Så langt som NTP-arbeidet hadde kommet, var nok dette det beste vi kunne fått til. Det gjelder både Ålgård-Hove og E 134 Haukeli.

– Henger sykkelstamvei i tynn tråd nå som dere skal kikke på hva dere skal prioritere?

– Nei, jeg mener ikke det. Sykkelstamveien er prioritert fra vår side, og vi setter ikke det ene opp mot det andre. Ålgård-Hove er også en av bærebjelkene, og nå er det viktig å få avklart hva det vil koste.

– Men det kan vel skje at noen vil kjempe et prosjekt høyere opp enn andre når dere skal se på prioriteringene over sommeren?

– Det får vi avvente til når vi begynner å jobbe med det igjen. Jeg forholder meg til hva som er lagt til grunn. 100 prosent statlig finansiering mener jeg er lagt til grunn for sykkelstamveien. Forventningen ligger der fortsatt, sier hun.

– Pollestad og Tvedt Solberg er best på å sutre

Roy Steffensen (Frp) svarer dette på noe av kritikken som kommer fram i denne artikkelen.

– Jeg registrerer at Pollestad og Tvedt Solberg fortsetter med det de kan aller best, som er å sutre og klage. Jeg forholder meg til at vi nå har sørget for at prosjektet kan startes umiddelbart, om det bare finnes vilje hos Wirak og styringsgruppen. Det skjer ved at man får låne penger raskere og slik fremskynde byggestart, noe innbyggerne og næringslivet i regionen vil være svært glade for. Jeg er opptatt av at vi i årene som kommer skal få bygget masse vei i regionen, og det gjøres best ved at Pollestad og Tvedt Solberg blir værende på sidelinjen, skriver han i en epost.

Publisert:
 1. Torstein Tvedt Solberg
 2. E39
 3. Pål Morten Borgli
 4. Stanley Wirak
 5. Olaug Bollestad

Mest debattert

 1. Ryfast fortsatt gratis – Vegvesenet hever kontrakten med Tecsidel

 2. Gigantvarehuset får fortsatt ikke selge varer til biler og båter

 3. MDG på vippen i ny meningsmåling

 4. Alle grønne land blir gule - ber alle la være å reise utenlands