• Toppkandidat Oddny Hele Turøy er flankert av Knut Reier Indrebø (t.v.) og ungdomskandidat Eivind Kvamsø. Trioen håper at KrF skal komme tilbake i posisjon i Sandnes. Jonas Haarr Friestad

KrF står opp for frivillige og eiendomsskatt

Kommunen bør kjøpe flere tjenester hos frivillige organisasjoner og innføre eiendomsskatt. Begge deler trengs for å sikre Sandnes bærekraftig økonomi, mener KrF.