Mer avfall skal bli biogass

IVAR planlegger å investere flere titalls millioner kroner i økt produksjon av biogass. Bakgrunnen er strengere krav til håndtering av flere typer slam og organisk avfall.