• Pål Ove Hopsdal krever erstatning for tapt arbeidsinntekt og opperseisningserstatning av sin tidligere arbeidsgiver, Stavanger Arbeiderparti. Ap fikk medhold i tingretten. Nå ankes saken til lagmannsretten. Anders Minge

Hopsdal anker dommen i Ap-saken

I Stavanger tingrett ble Stavanger Arbeiderparti frifunnet for brudd på taushetsplikten. – Dommen er feil, mener saksøker Hopsdals advokat, Bent Endresen.