• Jåttåvågen er stadig en flaskehals når det gjelder trafikk i rushtiden. men Aker Solutions mener at de er på god vei med å endre de ansattes reisevaner. Fredrik Refvem

Aker Solutions jakter ennå p-løsningen

Aker Solutions melder at flere ansatte bruker både beina, sykkel, tog og buss for å komme seg til jobb. Men 319 ekstra p-plasser vil bedriften gjerne beholde så lenge som mulig.