• Tidligere fylkesordfører Odd Arild Kvaløy er engasjert av Forsand til å få på plass tunnelen Espedal-Frafjord så snart som mulig, og senest innen Ryfast åpnes i 2019. Pål Christensen

Gir gass for ny tunnel

Forsand vil ha Frafjordtunnel klar i 2019. Asplan Viak skal nå lage trafikkprognoser og kostnadsoverslag.