• Ingvald Erga og Anette Sigmundstad Heggen mener å ha gjort det de kan for å bøte på skadene etter et ledningsbrudd på Sola. Frode S. Lindboe

Alvorlig utslipp på flyplassen

Et ledningsbrudd har ført til at store mengder avisingsvæske har havnet i grunnen. Kjenner du løklukt fra kummer eller ser «lammehaler» i vannspeil eller bekker i nærheten av flyplassen, ber Avinor deg om å ta kontakt.