• I sommer blir det park her. Den vil SV gjør permanent. Dessuten trenger vi ingen biler på Ruten, mener Jan Refsnes (t.v.) og Heidi Bjerga. Lars Idar Waage

SV farger byen grønn

Grønn park og ikke en eneste bil på Ruten kan stå som håndfast symbol for SVs mål om å gjøre Sandnes til en grønn kommune. Dessuten skal tilliten til de ansatte gjenopprettes.