• Sykehuset rydder plass til influensapasienter. Fra 19.desember har 73 personer vært innlagt ved SUS med influensa. Lars Idar Waage

– De fleste tåler en influensa

Smittevernoverlege mener stemningen rundt årets influensa har blitt opphauset. Folk utenfor risikogruppene tåler influensa, mener han.