• Alternativene 4.1 og 5 står nå igjen som de mest aktuelle til ny kraftlinjetrasé fra Lysebotn til Stølaheia i Stavanger. Men Sandnes protesterer mot inngrepene i natur- og utbyggingsområder, og vil ha utredet et alternativ 6 – den røde linjen i kartet. (Grafikk: Kjell Arvid Berge)

Sandnes vil skåne naturen

Sandnes ber NVE og Lyse utrede et nytt alternativ til framtidig kraftlinje gjennom kommunen. Forslagene som er lagt fram til nå, vil gi uakseptable inngrep både i forhold til naturvern og bebyggelse, mener politikerne.