• Bemanningen på sykehjemmene må økes. Særlig viktig er det på korttidsavdelinger og på natt, er beskjeden fra Kirsten Harstad (til høyre) og Gerd Tove Lima. De er hovedtillitsvalgte i Sykepleierforbundet og Fagforbunde Fredrik Refvem

- Sykehjemskrisen i Stavanger er reell

Driften blir uforsvarlig dersom ikke bemanningen ved sykehjemmene økes, advarer Sykepleierforbundet og Fagforbundet.