Barnål-beviset er styrket

Det såkalte barnålbeviset i Tina Jørgensen-saken er styrket.Konklusjonen på analysen viser at barnålene har samme DNA-profil.