• Vanja Elin Hagland Watland, fra venstre, Bjørg Nysæther og Jannicke Akela Frydenberg er blant varslerne ved Brueland barnehage. Jon Ingemundsen

Ukulturen og arrogansen lever i beste velgåande

Toppsjef og rådmann Bodil Sivertsen arva ein leiarkultur prega av mange arrogante, "feilfrie" småkongar med eigne hoff då ho kom til Sandnes for mindre enn to år sidan.