• Christine Lunde Hoddevik er gravid i 16. uke. Hun har vært innlagt ved øyeblikkelig hjelp-avdelingen på Jæren i 14 dager. Alternativet hadde innleggelse på Stavanger universitetssjukehus. Her får hun hjelp av sykepleier Berit Svindland Sagvold. Jarle Aasland

Her er det alltid ledige sykehussenger

På SUS ligger pasienter på gangen, samtidig har kommunene opprettet egne sykehussenger, men halvparten står tomme. Fastlegene og legevakten er nøkkelen til en bedre utnyttelse, mener fagfolk.