• Det skal bygges tunnel for å sikre riksvei 13 på Øykjaneset, det siste rasfarlige punktet langs Tysdalsvatnet. Pål Christensen

Hvis denne røysa raser mister halve Ryfylke hovedveien

Årdalstunnelen er kommet et skritt nærmere, uttaler Hjelmeland–ordfører Trine L. Danielsen etter at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besluttet å skrinlegge de rød-grønnes konseptvalgutredning for riksvei 13.