• Redet for svaneungene i Breiavatnet. Tor Dagfinn Dommersnes

Hekkingen i gang - snart blir det jaging

Det har vært unormalt mange svaner i Breiavatnet i år. Men snart blir nok de fleste jaget bort.