Vil dele på søppelet

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Sandnes og Stavanger vil slå sammen renovasjonstjenestene i de to kommunene til et felles selskap.