• FOTO: Knut S. vindfallet

No er hogst lønsamt

Medan grana blir hogd for tidleg er det store mengder bjørk og furu som er hogstmogen. Men hugs å planta i der du skogar, for trea bind store mengder CO2.