Basehopper uskadd

Basehopperen som tidligere satt fast i Kjerag kom uskadd fra hendelsen.