150 husstander kjemper mot boligene - etterlyser alternativ